NORMES I CONDICIONS

  1. La targeta «Compra a Casa!» podrà ser emprada en tots els establiments adherits a la present campanya.
  2. Els titulars de la targeta «Compra a Casa!» podran donar-se’n de baixa en qualsevol moment. Amb aquesta finalitat, hauran de sol·licitar per escrit a la PIMEF a l’adreça postal assenyalada en les presents Condicions Generals.
  3. Els formularis de sol·licitud estaran a la disposició dels clients que desitgin incorporar-se a la promoció en els establiments adherits en el programa «Compra a Casa!» o bé a la PIMEF.
  4. Bescanvi d’euros. Els euros acumulats a la targeta es podran utilitzar com a pagament de la totalitat de l’import dels productes o serveis, o només part d’aquests, abonant la diferència restant del preu amb diners o amb un altre mitjà de pagament que s’accepti. A més del producte comentat, cada comerciant individualment pot efectuar descomptes afegits als clients, estant obligat el client en aquest cas a utilitzar aquest segon descompte únicament en l’establiment que li ho ha efectuat. En cap cas el client podrà sol·licitar el reemborsament en efectiu dels euros acumulats a la targeta a qualsevol dels establiments adherits.
  5. Els euros obtinguts per les compres en els establiments adherits en aquest programa de fidelització tenen caducitat. Si el client té inactiva la targeta o si no canvia els euros acumulats, caduquen en el termini d’un any.
  6. Informació sobre protecció de dades. El responsable del tractament és la PIMEF, amb CIF G07631229 i domicili a l’avinguda d’Isidor Macabich, 2, 1a, 07860, Sant Francesc Xavier, Formentera (Illes Balears). Finalitat: gestionar la targeta Compra a casa, enviament d’informació, ofertes i promociones dels establiments associats, resposta a les vostres consultes i peticions. Legitimació: consentiment de l’interessat i interès legítim. Destinataris: no es cediran dades a tercers excepte obligació legal. Drets: podeu exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació, en oposició al tractament mitjançant escrit acompanyat de còpia de document oficial que us identifiqui, dirigit al responsable del tractament. En cas de disconformitat amb el tractament, també teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Més informació: https://www.adelopd.com/privacidad/pimef
  7. Pèrdua, robatori o deteriorament. En el cas que es produeixi la pèrdua, robatori o deteriorament de la targeta, el titular ho ha de comunicar a la PIMEF mitjançant el número 971 32 25 20. El titular conserva els seus euros acumulats en el sistema.