AVÍS LEGAL – www.compraacasa.com

Benvingut a la pàgina web COMPRAACASA.COM (COMPRAACASA.COM és una guia comercial de l’illa de Formentera). Confiam que la pàgina web sigui de la vostra utilitat i gust, i que gaudiu de la visita. En aquest sentit, i amb la finalitat de proporcionar la màxima seguretat a la nostra pàgina i als visitants, hem d’establir les següents condicions d’ús:

 1. El domini COMPRAACASA.COM és propietat del Consell Insular de Formentera en col·laboració amb la PIMEF Formentera amb domicili a Sant Francesc Xavier a Formentera. Illes Balears. info@pimef.es.
 2. COMPRAACASA.COM ofereix en la seva pàgina web informació relacionada amb la mena d’activitats, productes i serveis que realitza, havent de ser considerada aquesta informació a manera d’introducció. La finalitat principal de la pàgina web és publicitària i informativa, així mateix, s’ofereix la possibilitat de contactar o sol·licitar informació mes detallada dels serveis de Compra a Casa.
 3. Es posa a la disposició dels visitants en general i dels usuaris de la web especialment, l’adreça de correu info@pimef.es perquè puguin manifestar les seves queixes i comentaris en relació amb els continguts i informacions que es facilitin a través de la pàgina, que seran degudament atesos, corregint immediatament aquelles situacions que representin un perjudici, no responguin a la veritat o suposin ofensa per a alguna persona o col·lectiu.
 4. L’enviament de dades a través dels formularis d’informació suposa una simple consulta no vinculant per a COMPRAACASA.COM. Tota la informació que faciliti l’usuari a través dels formularis d’informació haurà de ser veraç. A aquest efecte, el visitant de la web garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l’emplenament dels formularis necessaris per a la sol·licitud d’informació. En tot cas el visitant de la web serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a COMPRAACASA.COM o a tercers per la informació que faciliti.
 5. COMPRAACASA.COM es reserva el dret de canviar, modificar, afegir i/o eliminar en qualsevol moment i sense previ avís part d’aquestes condicions i fer canvis en el contingut de la pàgina. Us recomanam que reviseu periòdicament els possibles canvis. Les modificacions esmentades que eventualment s’esdevinguessin, no donaran dret al visitant a cap indemnització.
 6. COMPRAACASA.COM no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que puguin sorgir entre la versió dels seus documents impresos i la versió electrònica publicats en la seva pàgina web. Els textos i fotografies publicats en la pàgina web, podrien incloure errors tipogràfics. La informació està sotmesa a canvis periòdics.
 7. Els textos (informacions, conceptes, publicitat i altres anàlegs), marques registrades, secrets de marca, tecnologies, productes, processos i elements gràfics (disseny, fotos, logos, marques, codi font i altres anàlegs) que constitueixen la pàgina web i/o difosos a través d’aquesta, així com la seva presentació o muntatge, estan subjectes a drets de propietat Industrial i Intel·lectual. Tot el contingut de la pàgina web (text, logos, marques, fotos, etc.) és propietat de COMPRAACASA.COM. En la pàgina web també s’han inclòs textos, fotografies i referències bibliogràfiques autoria i propietat de terceres empreses. Aquests continguts estan subjectes als mateixos drets de propietat industrial i intel·lectual.
 8. COMPRAACASA.COM té en propietat el Copyright d’aquesta pàgina web. L’accés a aquesta no implica, sota cap aspecte, cap llicència per a la seva reproducció, distribució, comercialització i/o transformació que, en tot cas, estarà prohibida excepte previ i exprés consentiment de COMPRAACASA.COM.
 9. COMPRAACASA.COM realitza els seus millors esforços per a mantenir la continuïtat de la informació i serveis oferts a través de la seva pàgina web COMPRAACASA.COM. La nostra vocació és oferir un servei de la màxima qualitat als visitants de la nostra pàgina web. No obstant això, COMPRAACASA.COM no pot garantir la continuïtat i disponibilitat dels serveis de la pàgina web en el futur. COMPRAACASA.COM queda exclosa de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin ser degudes al mal funcionament, o falta de disponibilitat de la pàgina web COMPRAACASA.COM i els seus sistemes de comunicació relacionats, a causa de causes de força major o interrupció o interferències en les xarxes de transmissió d’informació.
 10. L’usuari es compromet a utilitzar COMPRAACASA.COM de manera conforme amb la llei, amb el que es disposa en aquestes Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic, i s’obliga a abstenir-se d’utilitzar COMPRAACASA.COM amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al que s’estableix en les presents Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar COMPRAACASA.COM o impedir la normal utilització o gaudir de la web per part dels usuaris. COMPRAACASA.COM no es responsabilitza dels danys o perjudicis derivats de l’accés, ús o mala utilització dels continguts de la pàgina web.
 11. COMPRAACASA.COM ha inclòs en la seva pàgina web referències a empreses i enllaços. La presència d’aquestes dades en la pàgina web de COMPRAACASA.COM té finalitat purament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre aquestes. COMPRAACASA.COM no exerceix cap control, ni assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços (links). L’establiment d’un enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre COMPRAACASA.COM i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de COMPRAACASA.COM dels seus continguts o serveis allà oferts posats a la disposició del públic.
 12. L’usuari s’obliga a abstenir-se de:
  • Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense una sol·licitud prèvia o consentiment
  • Remetre qualsevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones.
  • Enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits.
  • Utilitzar llistes de distribució a les quals pugui accedir-se a través de COMPRAACASA.COM per a la realització de les activitats assenyalades en els apartats anteriors.
  • Posar a la disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades recaptades a partir de COMPRAACASA.COM.<
 13. COMPRAACASA.COM informa que perquè es puguin realitzar Links des d’altres pàgines a la nostra, l’empresa o persona interessada en això ho haurà de sol·licitar a COMPRAACASA.COM per escrit o bé a través del mail. Aquest tipus d’enllaç serà realitzat mitjançant un enllaç dins de l’apartat Enllaços d’Interès de la pàgina externa i mai es permetrà que en cridar a una pàgina d’Internet, aquest s’enganxi automàticament amb la nostra ja que això seria una violació del dret de propietat comercial, procedint judicialment contra l’entitat que realitzi aquesta connexió, ja que en usar el nom de domini, intencionadament intenta atreure, per a benefici comercial, usuaris d’Internet al seu lloc web o a qualsevol altra localització en línia, afavorint una possibilitat de confusió amb la marca del demandant quant a origen, patrocini, filiació o promoció del seu lloc web o d’un producte o d’un servei en el seu lloc web.
 14. COMPRAACASA.COM es reserva l’ús d’accions judicials, civils i/o criminals contra aquelles persones físiques o jurídiques i els seus representants que violin el que es disposa en les presents condicions.
 15. COMPRAACASA.COM us garanteix la confidencialitat de les vostres dades personals. Cap dada que ens proporcioneu serà compartida amb organització o empresa aliena a COMPRAACASA.COM. En compliment amb la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD), l’usuari de COMPRAACASA.COM podrà en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades en els termes previstos en la referida Llei i altres normes que la desenvolupen. Correu: info@pimef.es.
 16. La pàgina web de COMPRAACASA.COM es regeix conforme a la legislació espanyola i es troba sota la jurisdicció dels Jutges i Tribunals d’Espanya. Tota controvèrsia, conflicte, o reclamació que pugui originar-se respecte al compliment de les condicions d’ús de la pàgina web COMPRAACASA.COM, i qualsevol conflicte que guardi relació amb els continguts i serveis de la pàgina web, serà resolt pels Jutges i Tribunals d’Eivissa (Espanya) i s’interpretarà conforme a la legislació espanyola, renunciant les parts al fur propi que pogués correspondre’ls.
 17. L’accés a www.compraacasa.com implica l’acceptació per l’usuari dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web. COMPRAACASA.COM es reserva el dret de modificar els termes, condicions i comunicacions sobre la base dels quals s’ofereix aquesta pàgina Web.